GrandPashaBet Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

GrandPashaBet Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

1.1 Kara Para Aklama

GrandPashaBet Kara Para Aklamayı Önleme Politikası, Kara Para Aklama (ML), uyuşturucu kaçakçılığı veya terör faaliyeti gibi suç faaliyetlerinden elde edilen ve meşru bir kaynaktan elde edilen fonların temiz bir hesaba aktarımını oluşturma sürecidir. Suçlular, kaynağı gizleyerek ve/veya fonların şeklini değiştirerek ya da daha az dikkat çekecekleri bir yere taşıyarak kara para aklamaya çalışırlar. GrandPashaBet bu durumun önüne geçmekte kararlı bir yapıdadır.

 

GrandPashaBet Kara Para Aklamayı Önleme Politikası
GrandPashaBet Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

 

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

1.2 Kara Para Aklamanın Önlenmesi

Kara para aklamayı önleme (AML), finans kurumlarının ve diğer düzenlemeye tabi kuruluşların kara para aklama faaliyetlerini önlemesini, tespit etmesini ve raporlamasını gerektiren yasal kontrolleri tanımlamak için kullanılan finansal/hukuki bir terimdir.
Etkili bir AML programı bir yargı yetkisi gerektirir:

– Kara Para Aklamayı suç saymış olmak
– İlgili düzenleyicilere ve polise, soruşturma için yetki ve araçları vermiş olmak
– Finans kuruluşlarının müşterilerini tespit etmesini, risk bazlı kontroller oluşturmasını, kayıt tutmasını ve şüpheli faaliyetleri bildirmesini sağlamak
– Uygun olduğu şekilde diğer yargı mercileriyle bilgi paylaşabilmek için
2. Yönetmelik

GrandPashaBet gibi Uzaktan oyun endüstrisinde çalışan çalışanların, işleri sırasında kendilerine gelen bilgilerle ilgili olarak bir rapor vermeleri gerekmektedir:

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

– Bildikleri zaman
– Şüphelendiklerinde
– Bir kişinin kara para aklama veya suç harcamaları da dahil olmak üzere terörün finansmanı ile uğraştığını bilmek veya şüphelenmek için makul gerekçeleri olduğunda.
Bu yükümlülükler topluca bilgi veya şüphe nedeni olarak anılır. Yetkililerin aradığı şey, müşterilerle iş ilişkilerine girmeden önce bir risk değerlendirmesinin yapıldığını ve yapıldığını ve müşterilerin müşteri memnuniyetini sağlamak için yeterli müşteri durum tespitinin yapıldığını destekleyici kanıtlarla kanıtlayabilmemizdir. işlemler, sunulan risk düzeyiyle tutarlıdır.

Satıcı, üstlenilen devam eden izlemenin kapsamının riske duyarlı bir temelde yürütüldüğünü ve tüm kayıtların bunu yansıtmak için tarafımızca tutulduğunu ve risk profillerinin uygun şekilde muhafaza edildiğini gösterebilmelidir. Bu belgede, risk izleme gerçekleştirmek için uygulanmakta olan ek önlemleri ve yüksek risk ve potansiyel olarak kara para aklama riski oluşturan durumlarda müşterilerden fon kaynağının Beyannamesine ihtiyaç duyacağımız yeri belirledik.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

2.1 Özel Düzenlemeler

GrandPashaBet Kara Para Aklamayı Önleme Politikası , uyumluluğun işimizin tüm yönlerine dahil edilmesini sağlamayı ve hizmet hatları aracılığıyla İnternet pazarında Şans Oyunları’nın çalışmasına izin veren lisanslı Сuracao Oyun Lisansını sağlamayı taahhüt eder.

3. Suç ve Düzensizlik ve AML politikası

AML politikası ilke ve uygulamalara dayanmaktadır:

– İşlerimize uygun, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun sistemler ve kontroller geliştiriyoruz.
– Mevcut işimize özgü AML risklerini en az yılda bir kez değerlendiririz; daha sonra esnek, etkili, orantılı ve uygun maliyetli risk temelli bir yaklaşım benimsiyoruz.
– Bunun için üst yönetimden tam bir taahhüt ve sorumluluk aldık.
– Sistemlerimizin ve kontrollerimizin yeterliliğini düzenli olarak değerlendiririz
– Gerektiğinde, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele eden kolluk soruşturmalarının ihtiyaçlarını karşılayan işlemlerin kayıtlarını tutuyoruz
– İlgili tüm çalışanlar için başlangıç ​​ve sürekli eğitim sağlıyoruz
– Atanan memuru, tarafsız ve bağımsız olarak çalışması için kaynaklar ve yetkiyle destekliyoruz

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

4. Risk Yönetimi

Kara Para Aklama Yönetmeliği 2007 (Yönetmelikler) uyarınca gerekli olduğu üzere, risk değerlendirmesi ve yönetimi ile ilgili bir politika ve prosedürlerimiz bulunmaktadır. Bu riske dayalı yaklaşım, karşı karşıya olduğumuz kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini yönetmenin ve azaltmanın en orantılı yolunu değerlendirmede bir dizi ayrı adımı içerir:

– Bizimle ilgili kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini tanımlayın
– Değerlendirilen bu riskleri yönetmek ve azaltmak için politika ve prosedürler tasarlayın ve uygulayın
– Bu kontrollerin etkin işleyişini izlemek ve iyileştirmek
– Ne yapıldığını ve neden yapıldığını kaydedin
Bu riske dayalı yaklaşım, çabayı en çok ihtiyaç duyulan ve en fazla etkiye sahip olacağı yere odaklar. Üst yönetimimizin tam taahhüdüne ve desteğine ve tüm çalışanların aktif işbirliğine sahiptir. Tehdidi ve etkisini göz önünde bulundurarak, kara para aklamaya maruz kalma riskimize ilişkin bir değerlendirme yaptık.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

5. Şüpheli Faaliyet

Bu durumda GrandPashaBet Şüpheli Faaliyet, mevduat diğer unsurlar arasında eşleşmediğinde şüpheli işlemler, aşırı oyuncu profilleri olarak adlandırılır. Ekibimizin müşterilerimizin risk izleme yaklaşımını üstlenmesini gerektiren oyuncuları nasıl belirlediğimize ve Oyuncu Profillerinde özel olarak ne zaman gelişmiş durum tespiti kontrolleri gerçekleştireceğimize dair diğer somut örnekler de gerekli olabilir:

1. Pasaport veya kimlik kartı.
2. Hizmet faturası.
3. Banka ekstresi.
4. Kimlik kanıtı.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

GrandPashaBet Gelişmiş Durum Tespiti Kontrolleri, oyuncuların profiline ve bize sundukları Risk miktarına tabidir. Yalnızca yukarıdaki noktalardan bazılarını veya birkaçının birleşimini belirlediğimizde, söz konusu müşteriyi/müşterileri işaretleyeceğiz ve risk izleme gerçekleştireceğiz. Bu, müşterinin nerede çalıştığını, evin değerini, müşterinin nerede yaşadığını ve evin değerinin müşterilerin harcamalarına kıyasla mantıklı olup olmadığını kontrol etmeyi içerecektir.

 

5.1 Şüpheli Faaliyet Raporları SAR’lar

Bu çerçevede, Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR’lar) zorunlu bir gerekliliktir. Üye İşyeri, herhangi bir çalışanın, bir kişinin veya müşterinin kara para aklama veya terör finansmanı ile meşgul olduğuna dair bilgisi veya şüphesi olan durumlarda Risk Ekibine rapor vermesini sağlar. Bunu yapmayan herhangi bir çalışan cezai kovuşturmaya açıktır.

SAR’ların iletilmesi, maksimum anonimliği sağlamak için e-posta yoluyla değil, gizli, gizli bir şekilde, el yazısıyla yapılmalıdır.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

Bir çalışan, hiçbir koşulda, herhangi bir AML endişesini soruşturmaya tabi olan kişi veya kişilerle veya bu konuyla ilgili başka herhangi bir kişiyle açıklamamalı veya tartışmamalıdır. Açıklama (“ihbar” olarak da bilinir) kesinlikle yasaktır ve çok ciddi yasal cezaları beraberinde getirir.

Ayrıca, kendimizi mümkün olduğunca koruma altına almak için, bir hesapta asla ML’den şüphelenildiğine dair herhangi bir işaret verecek hiçbir açıklama bırakılmamalıdır, bir oyuncu herhangi bir zamanda tam notları talep etme hakkına sahiptir. hesaplarına yapılan açıklamalar.

 

5.2 Çalışma Prosedürü

GrandPashaBet , şüpheli etkinlikleri kontrol etmek için oyuncuların harcamalarını ve oyun oynamayı inceler. Herhangi bir para çekme işlemi yapılmadan önce aşağıdaki prosedürler gerçekleştirilir:

1. Müşterinin hesabına herhangi bir şüpheli ödeme yapılmadığını doğrulamak için müşterilerin para yatırma geçmişi incelenir. Mevduat sıklığı ve mevduat toplamı, müşterinin para yatırma geçmişine ve ağımızdaki genel para yatırma aralığına dayalı olarak normal aralıkta olduklarından emin olmak için gözden geçirilir.
2. Müşterinin kumarhanede oynadığından ve Merchant’ı para taşımak için bir yöntem olarak kullanmadığından emin olmak için cirosu gözden geçirilir.
3. Mümkün olduğunda, para her zaman oyuncu tarafından para yatırmak için kullanılan orijinal ödeme yöntemine iade edilmelidir.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

5.3 Para Çekme Prosedürü

GrandPashaBet , çekilmeden önce bir müşterinin hesabını incelerken, Risk Girişindeki AML segmentinde aşağıdaki soruları yanıtlamalıdır:

1. Oyuncu bahis yaptı mı?
2. Ödeme Yöntemi oyuncuya ait mi ve oyuncu bunu para yatırmak için kullandı mı?
3. Müşterinin işlemleri ve bahisleri oyuncunun beklentilerine uygun mu?

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

5.4 Eskalasyon Süreci

Yürürlükteki AML politikalarını takip etmek ve daha önce açıklandığı gibi herhangi bir şüpheli faaliyeti yükseltmek, şirketi finansal kayıplardan korudukları ve onu yöneten farklı yargı yetkileri dahilinde uyumlu kalmasını sağladığı için şirket için çok önemlidir.

Şüpheli görünen herhangi bir faaliyet, çok az da olsa yükseltilmelidir. Kara para aklama şüphesini artırmamak cezai kovuşturmaya yol açabilir.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

6. Çalışanlar

6.1 Üst Yönetim

GrandPashaBet Üst yönetim, bu politikanın uygulanmasına tamamen bağlıdır ve sorumludur. Üst yönetim, Yönetmelik kapsamındaki suçların işlenmesine rıza gösterme veya bunlara göz yumma konusunda veya bu tür bir suçun kendi ihmaline atfedilebilir olduğu durumlarda, bireysel kişisel sorumluluklarından haberdar edilir.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

6.2 ÇDÖ

Belirlenmiş bir Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi, kara para aklamanın önlenmesi ve tespiti, terörle mücadele finansmanı ve 2000 Suç Gelirleri Yasası (ve ayrıca Malta’da bulunan sistemlerden kaynaklanan SAR’lar için paralel rejim kapsamında) kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile ilgili olarak SAR’ların sorumluluğunu üstlenir.
Aday gösterilen MLRO aşağıdakilerden sorumludur:

– kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) faaliyetleri hakkında üst yönetime rapor vermek;
– 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasası’nın (POCA) 7. Bölümü ve 2000 tarihli Terör Yasası’nın (Terör Yasası) III. Bölümü kapsamında çalışanlardan bilgi almak;
– ve uygunsa, bu tür harici raporların yapılması.
MLRO, sorumluluklarını yerine getirirken bağımsız hareket etme yetkisine sahiptir ve görevlerini yerine getirmek için yeterli kaynağa erişime sahiptir.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

6.3 Personel eğitimi

Tüm personel, kara para aklama raporlamasına ilişkin yükümlülükleri konusunda eğitim alacak ve şüpheli olayların MLRO’ya iletilmesi için yürürlükte olan prosedürlerin farkında olacaktır. Bu sürecin bir parçası olarak, personel, yasal gerekliliklere yönelik kişisel ihmalin, örneğin bir müşterinin suç gelirlerini harcamasına göz yummanın, cezai veya düzenleyici işlemle sonuçlanabileceği konusunda bilgilendirilmektedir.

İlgili çalışanlar, aşağıdakiler için kurum politikalarının ve prosedürlerinin nasıl takip edileceği konusunda eğitim alır:

– KEP’leri içeren yüksek riskli müşteriler için geliştirilmiş gereksinimler dahil olmak üzere müşteri durum tespiti (CDD);

– Gerektiğinde, şüpheli faaliyeti görevlendirilen görevliye bildirmek, oyun oynamaya katılıma izin vermek ve oyun ve diğer ticari işlemleri yürütmek için uygun rıza aramak
7. Yüksek Riskli Yetki Alanları

Yüksek riskli ülkeler, Mali Eylem Görev Gücü tarafından zaman zaman yayınlanan yayınlarla bu şekilde tanımlanan ülkelerdir; veya ayrıca Kumar Komisyonu tarafından bu şekilde tanımlananlar. Yüksek Riskli Ülkelerde kayıtlı Müşteri her zaman EDD’ye tabidir.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

Şu anda FATF listesinde bulunan ülkeler:

– Afganistan
– Cezayir
– Angola
– Bosna Hersek
– Ekvador
– Guyana
– Irak
– Lao PDR
– Myanmar
– Panama
– Papua Yeni Gine
– Suriye
– Uganda
– Yemen
– İran
– Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

FATF yayınlarında tanımlandığı üzere, devam eden ve önemli miktarda kara para aklama veya terörün finansmanı faaliyetleri nedeniyle uluslararası finansal sistemi tehdit ettiği görülen FATF yargı yetkisi listesindeki oyuncular reddedilecektir.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

8. Kayıt tutma

Bir kolluk kuvveti tarafından yapılacak herhangi bir mali soruşturmaya yardımcı olacak bir denetim izi olmasını sağlıyoruz. Kayıt tutma politikamız ve prosedürümüz aşağıdaki alanlardaki kayıtları kapsar:

– Uygunluğun atanan görevli tarafından nasıl izlendiğine ilişkin ayrıntılar
– AML/CTF görevlerinin atanan görevli tarafından delegasyonu
– Üst yönetime atanan memur raporları
– Görevlendirilen görevli tarafından neden başka bir işlem yapılmadığının gerekçesi ile hareket edilmeyen bilgiler
– Müşteri kimlik ve doğrulama bilgileri
– İş ilişkileri veya ara sıra yapılan işlemlerle ilgili destekleyici kayıtlar
– Çalışan eğitim kayıtları
– Dahili ve harici SAR’lar
– Uygun rızaya bağlı kayıtlar da dahil olmak üzere, atanan görevli ile kolluk kuvvetleri veya NCA arasındaki iletişim.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

9. Suçlar

Tüm çalışanlar, aşağıdaki ilgili suçları işleme risklerinden haberdar edilir:

– POCA ve Terörizm Yasası, şüpheli faaliyetleri bildirmeme suçları yaratır
– Bir çalışanın, görevlendirilen bir görevliye veya görevlendirilen görevliyi NCA’ya* açıklama yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, bilgi veya şüpheye yol açan bilgiler o kişiye ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa sürede, cezai yaptırımlara açıktır. Soruşturma
– Ayrıca, herhangi bir soruşturmaya halel getirme olasılığı olan bir SAR’ın gönderildiğine dair bilgileri ifşa ederlerse veya POCA veya Terörizm Yasası kapsamındaki bir suça ilişkin iddialara ilişkin bir soruşturmanın bilgisini ifşa ederlerse, POCA veya Terörizm Yasası kapsamında bir suç işleyebilirler. soruşturmaya halel getirmesi muhtemel
– Yürütülmekte olan veya yürütülmekte olan ilgili bir soruşturma ile ilgili olarak uygun bir memurun hareket ettiğini (veya hareket etmeyi teklif ettiğini) bilir veya şüphelenirlerse de suç işlerler ve belgeleri tahrif ederler, gizlerler, imha ederler veya elden çıkarırlar. Soruşturmayla ilgili olanlar
10. Yeni çalışanlar için inceleme prosedürleri

Şirket, personel istihdam edildiğinde bir dizi inceleme prosedürü üstlenir. Uygun kimlik kontrolleriyle çalışanın reşit olmamasını sağlayacağız ve çalışanın kimliğini ve kimlik bilgilerini en az iki bağımsız referans aracılığıyla doğrulayacağız. Ayrıca daha fazla kişisel bilgiyi veya arka plan bilgisini doğrulamaya çalışacağız.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

11. Ekipmanımızı dahili suçlardan ve cezai suistimalden korumak

Şirket, dolandırıcılıkla mücadelede kilit bir yolun, öncelikle şirketin en değerli varlıklarının nerede olduğunu belirlemek olduğunun çok iyi farkındadır. Ana varlıkların herhangi birinin kötüye kullanılma olasılığını en aza indirmek için şirketin rutin işlerine süreçler ve kontroller eklenmiştir.

Sunucu ekipmanımız, örneğin bir ziyaretçi yönetim prosedürü, yangın alarmları, gizli belgelerin parçalanması, kilitli dolaplar, testler, bir güvenlik ekibi vb. gibi ekipmanın korunmasıyla ilgili gerekli politikaları olan Unicept Malta’da bulunmaktadır. Tüccar da bu tür politikaları uygular. ofislerimizde.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

12. Uyum ve Risk Komitesi

Yönetici riskini gözden geçirmek için bunu oluşturmayı amaçlıyoruz. Hem MLRO hem de Uyum Görevlisi, başka bir icracı olmayan direktör gibi üye olacaktır. Bunlar en az üç ayda bir veya gerektiği şekilde toplanacaktır.

13. Anlaşmalı olduğumuz firmaların güvenilir ve itibarlı olmasını sağlamak

GrandPashaBet , her düzeyde güçlü iş ve mesleki etik ilkelerini teşvik eder. Tedarikçileri seçerken göz önünde bulundurduğumuz bir dizi kriter vardır:

– Mali güç (uzun vadeli sürdürülebilirlik için);
– Yasal ve mevzuata uygunluk;
– Daha geniş bir kurumsal sorumluluk programına bağlılık;
– Kalite ve değer sunma arzusu ve yeteneği.
Tüm yeni tedarikçiler, sundukları tüm bilgilerin doğrulandığı sıkı bir onay sürecinden geçmelidir.

Tüm yeni tedarikçiler, sundukları tüm bilgilerin doğrulandığı sıkı bir onay sürecinden geçmelidir.

Bu bilgiler daha sonra tedarikçiyle ilişkili riskleri dikkate almak için dahili olarak değerlendirilir; Yukarıdaki kriterlerin tümü dikkate alınarak. Reddedilirse, tedarikçi bilgilendirilecektir. Tüccar, sözleşme yaptığımız tüm kuruluşların, ilgili oyuncuların yetki alanları kapsamındaki uyumluluk yükümlülüklerini anlamasını sağlar.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

14. Suç Gelirleri Yasası (POCA) kapsamındaki sorumluluklarımız

GrandPashaBet , 2002 Suç Gelirleri Yasası’nın gerektirdiği prosedür ve politikaların tamamen farkındadır ve bu Yasa ile ilgili politika ve prosedürlere sahiptir (aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi).

15. Dahili kayıt tutma

Aşağıdaki temel ilkeler: müşterinizi tanıma, iç kayıt tutma ve raporlama, kanun ve yönetmeliklere uygunluğumuzu sağlama.

– Tüm müşteri işlemlerine ilişkin kayıtlar – ödemeler veya oyunlarla ilişkisinden bağımsız olarak – işlemden sonra en az 6 yıl süreyle saklanacaktır.
– Müşteri bilgilerine ilişkin kayıtlar – değer durumları veya açık/bloke durumlarına bakılmaksızın – müşteri ile olan ilişkinin sona ermesinden sonra en az 6 yıl süreyle saklanacaktır.
– Kara para aklama soruşturmalarına ve şüpheli faaliyet raporlarına ilişkin kayıtlar, soruşturma tamamlandıktan sonra 6 yıl süreyle saklanacaktır.
16. Gizli anlaşmanın önlenmesi ve veri koruma uyumluluğu

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ

Satıcı Hüküm ve Koşulları, hileye müsamaha gösterilmeyeceğini ve hile meydana gelirse müşteri hesaplarının kapatılacağını açıkça belirtir.

Veri koruması açısından, kullanıcı ödeme hesaplarıyla ilgili tüm veriler Payment IQ tarafından depolanır, şifrelenir ve yönetilir ve Merchant çalışanlarının kullanıcı ödeme bilgilerine erişimi yoktur. Kuruluştaki tüm Müşteri Bilgileri, Sistem Erişimi ve Kimlik Doğrulama Denetimi, Parola Politikası, Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma önlemleri, İzinsiz Girişi Önleme politikası, Şifreleme Politikası ve sıkı Ağ kurallarını içerecek şekilde tüm çalışanların ve tedarikçilerin uyacağı katı bir Bilgi Güvenliği politikasıyla korunacaktır. GrandPashaBet Kontrol ve Yönetim.

Grandpashabet Sitesine Giriş için TIKLAYINIZ